دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - Monday 4 March 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 03.11.2009, 17:42

چهره ایران دگرگون خواهد شد


علی‌اصغر سلیمی

۱۳ آبان ۱۳۸۸ جهشی بزرگ در راه همبستگی ملی ایرانیان

۱۵۰ روز از رویداد ۲۲ خرداد می‌گذرد. در این مدت مردم ایران حوادث تلخ و روزهای پر امیدی را تجربه کرده‌اند. ما در هر گام و در پس هر واقعه در سهای بزرگی آموخته‌ایم. گسترش و ژرفش افکار عمومی آزادیخواهانه، فراگیری شیوه‌ها و روشهای نوینی از زندگی اجتماعی، همبستگی و وفاق اجتماعی و ارتباط و مفاهمه فرهنگی از آن جمله‌اند. گام مهمتر از همه، گذر از ترسهایی است که سی سال جان و روان ملت را بشدت آزرده و مجروح ساخته بودند و رسیدن به شکوفایی احساس، روان و گشودگی زبان آحاد ملت در بیان و ابراز خواستهایی که سالها سرکوب شده بودند. در این گام ملت ایران به حرکت و رستاخیز ملی و شکوفایی اراده آزادیخواهانه نائل آمده و به حقوق انسانی و شهروندی خود آگاه شده است. اراده‌ای که از پس سالیان دراز تلاش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و کار سازمانگرانه آگاهان ملت انسجام و تشکل یافته و فرایند فراروئیش تا آزادی و دموکراسی شتابان به پیش می‌رود.

مردم و ملتی که بدرجات نسبتا پیش رفته‌ای از آگاهی و تجربه سازمانگری و همبستگی اجتماعی می‌رسند، در نگاهبانی و پاسداری از دستاوردها و تداوم، گسترش و تکامل رهیافت‌های خود نیز، بایسته است که هوشیارانه عمل کنند. دفاع هوشیارانه از ثمرات کنونی این جنبش بزرگ سبز، مردمی و دموکراتیک و راز گسترش آن نه تنها در ذات مسالمت آمیز آن، بلکه همزمان، در شجاعت و بی پروایی در پیشرفت دادن جنبش، گذشت و روحیه پذیرش هزینه و خطر در لحظات حساس معنا و تبلور می‌یابد. این امر به معنای تحقق فرایند شهروندی و قبول مسئولیت مردم نسبت به حقوق انسانی و شهروندی یکدیگر است.

در لحظات حساس رهبران و آگاهان ملت باید و می‌توانند، هدفمندانه، روشمندانه و جسورانه از این روحیه گذشت و روان نیرومند بهره گیرند و مردم را در راستاها و سویه‌های اساسی خواسته‌های تاریخی و سیاسی و اجتماعیشان رهنمون گردند.

۱۳ آبان ۱۳۸۸ یکی از آن لحظات حساسی است که ملت ایران نیرومندانه ولی فقیه و دولت حقیر کودتاگرش را به زانو درمی آورد. او در رویارویی با ملت و در پاسخ به یک جوان نخبه به اعلام ناتوانی دستگاه فقاهتی و عقب نشینی و ریزش قدرت خود مجبور گردید. حرکت ملی ۱۳ آبان، آنان را به عقب نشینی هرچه بیشتر وامیدارد. اکنون شمارش معکوس شتاب یافته است و ترفندهای جدید آنان در برابر اراده ملت و امواج میلیونی اعتراضات مدنی دوامی نخواهد آورد. مردم با همبستگی ملی و گسترش شبکه‌های اجتماعی رژیم ولایی را به محاصره مدنی خواهند کشید. مبارزه مسالمت آمیز مدنی و جسورانه ملت ایران سرانجام بخش بزرگی از نیروی‌های نظامی را به آغوش ملت بازخواهد گرداند، قدرت سرکوبگر نظامی ـ امنیتی را ذوب خواهد کرد و نیروهای متزلزل و مردد آن را به خود جلب خواهد نمود.

اکنون که یکروز به ۱۳ آبان مانده است، نه ساعتها، بلکه دقیقه‌ها شمرده می‌شوند. آهنگ پیشرفت جنبش و ضرب آهنگ امواج میلیونی فردا در تصمیمهای دهها و صدها هزار نوجوان و جوان و زن و مرد و شهروند آگاه و بی باک کشور رقم می‌خورد. اخبار و رویدادهای روزهای اخیر نشانگر آن است که رودخانه‌ای که در ۲۲ خرداد با نگرانیها و براثر ضرورتها به حرکت افتاده بود، اکنون پهلو گرفته و به دریای مواجی پیوسته است که جزیره‌های کوچک (قدرت کودتاگران) را یکی پس از دیگری در خود فرو کشیده و منهدم می‌کند.

همبستگی ملی ایرانیان در این پیکار آزادیخواهانه اگرچه در آغاز این روند با موانع و نگرانیها و با پرسشهای جدی در رابطه با الگوهای توسعه سیاسی، فقدان پایه‌های رشد و توسعه اقتصادی، مشکلات اقتصاد رانتی نفتی، چیرگی بیش از حد دستگاه بوروکراتیک و نقش مسلط و قاطع دولت بر جامعه همراه بود، اما اکنون راه خود را در پی ضرورتها و تراکم خواستها و در نتیجه کوششها و مبارزات پیگیرانه ملت ما پیدا و هموار می‌نماید.

چهره ایران دگرگون خواهد شد. ایرانیان برخاسته‌اند. نوجوانان و معلمان در مدارس، جوانان و استادان در دانشگاهها و مدارس عالی، زنان در سراسر کشور، مردم در خیابانها، کارگران و زحمتکشان در واحدهای تولیدی و خدماتی، اقوام و اقلیتهای عقیدتی و مذهبی هر یک به نوبه خود به این رستاخیز ملی می‌پیوندند. این رستاخیز از سوی صدها هزار ایرانیان برون مرزی پشتیبانی شده و به گوش جهانیان می‌رسد.

همبستگی ملی به رغم تفاوتها و تنوعات در خواسته‌های گروهها و قشرها، در اشتراک آمال و آرزوها و مطالبات آزادیخواهانه و دموکراتیک ملت در برابر استبداد دینی و تمامیت خواهی و زور رژیم ولایی راه خود را از درون سنگلاخ‌ها و ورای سدها، در مقابل چشمان بهت زده طراحان کودتا یافته و گشوده است.

اگر جنببش ملی، استقلال طلبانه و آزادیخواهانه ایران در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ علیرغم موانع متعدد توسعه‌ای (سیاسی و اقتصادی) توانسته بود به رهبری پیر فرهیخته‌ای چون دکتر مصدق با گسترش همبستگی گروهها و قشرهای ملت و فراتر از آن با تامین یگانگی ملی، با غول استعمار انگلیس و دربار پنجه در پنجه بیفکند، امروز نیز با گذشت حدود شصت سال از آن تاریخ، خواهیم توانست با اندیشه‌ها و تجربه‌ها و آیین‌های ملتمان از لوح و منشور کورش بزرگ تا راه و دکترین مصدق و با دانش و بینش و تجربه دهه‌ها و بویژه سالیان اخیر، به برپایی حاکمیت ملی و جمهوری ایران و دولتی حقوق مدار و مدرن نائل آئیم و این جنبش و اراده بزرگ و نیرومند سبز رهایی ایران را با رنگین کمان پرچم ایران برافراشته داریم.

۱۳ آبان ماه روز نسل آیندگان و روز همبستگی ملی ایرانیان است.

۱۲ آبانماه ۱۳۸۸ خورشیدی برابر با سوم نوامبر ۲۰۰۹ میلادی
علی‌اصغر سلیمینظر شما درباره این مقاله:

 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024