آرشيو سیاست
دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ Monday 5 December 2022
ايران امروز
گستره آزادی و راهکارهای گام‌به‌گام | فرامرز حیدریان
ضرورت تشکیل هیات نمایندگی برای انقلاب | پرویز هدایی

آرمین لنگرودی

بازگشت پادشاهی، کابوس ایدئولوژیک چپ

تاریخ برآمدن حکومت اسلامی، حتا اگر نام "جمهوری" بر خود نهاده بود، نه تاریخ پیشرفت یا حتا سکون، بلکه یک تاریخ پسرفت و قهقرایی، به معنی واقعی کلمه و در تمامی زمینه‌ها و مقیاس‌های اجتماعی است. این شکل حکومتی که پس از یک سیستم پادشاهی خودکامه در ایران پدیدار شد، نه یک "حرکت رو به جلو و مثبت"، بلکه یک سیستم فریبکار، شیاد و فاسد بود، که خود را تصادفاً با آمال "ماتریالیسم تاریخی" منطبق می‌کرد و به همین سبب هم مورد تشویق و پشتیبانی اکثریت جنبش روشنفکری چپ ایران قرار گرفت.


از انقلاب‌های هزاره‌ای تا انقلاب‌های آنارشیستی | قربان عباسی
ولایت مطلقه فقیه؛ روان‌پریشان بر اریکه قدرت | منصور فرهنگ
نقدی به یادداشتی که شایسته نظریه‌پرداز «ایرانشهری» نیست! | جمشید اسدی
افق جهانی انقلاب | مرتضی ملک
تیم ملی فوتبال و مرز باشرف‌ها و بی‌شرف‌ها | جمشید فاروقی
ورزشکاران دشمن ملت و هوادار جمهوری اسلامی نیستند | بهرام خراسانی
از تسخیرِ قدرتِ ناحقّ و غارتگری‌های خونریزانه | فرامرز حیدریان
«خودی و غیرخودی» جدید؟ | حمید فرخنده
نیاز به مدیران و سخنگویان انقلاب | م. روغنی
دولت شیعی در ایران سرودی در ستایش مرگ است | فرهاد خسروخاور
عبای تازه و خونین امپراتور خامنه‌ای | رضا گوهرزاد
نامه‌ای به محمد خاتمی | بابک تبریزی
انقلابی که ایدئولوژی‌زده و مکتبی و اتوپیايی نیست! | محمد ارسی
 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2022